Gebruik van de website en de daarmee verbonden webpagina’s en de daarmee verbonden naam pedrosluiter.nl / Pedro Sluiter Foto, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van mijn website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

Op alle foto’s binnen deze website berust copyright en mogen niet zonder toestemming gebruikt gedupliceerd of verspreid worden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Pedro Sluiter uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. Pedro Sluiter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website worden gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Pedro Sluiter Foto en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Pedro Sluiter Foto. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van pedrosluiter.nl zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Pedro Sluiter geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke websites.

© Pedro Sluiter Foto Zwolle 2023

NO COPY !